ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විතියික මට්ටමේ පාසල් සිසුන් තුළ පවත්නා විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ආකල්ප පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් ( ගාල්ල අධ්‍යාපන දිස්ත්‍රික්කය ඇසුරිනි )

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search NSF DL


We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links